Barion Pixel
Kérdése van? info@metime24.hu

Általános szerződési feltételek

A www.metime24.hu és a www.metime24.com weboldalak Általános Szerződési Feltételei

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Website NetSolution Zrt. (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.; cégjegyzékszám: 13-10-042040; a továbbiakban: Vállalkozó) által www.metime24.hu és a www.metime24.com weboldalakon nyújtott valamennyi szolgáltatásának az igénybevételére, termékeknek, kurzusoknak, információs termékeknek a megvásárlására kötött szerződések részét képezi. A megrendeléssel a megrendelő elismeri, hogy Vállalkozó a jelen ÁSZF-ről tájékoztatta. Megrendelő részéről a megrendelés adásával az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelő a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF szempontjából megrendelőnek minősül az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a Vállalkozó szolgáltatásait igénybe veszi a megjelölt weboldalakon (a továbbiakban: Megrendelő). A weboldalakon forgalmazott információs termék, kurzus megvásárlásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: A www.metime24.hu és a www.metime24.com weboldalakon található minden tartalom, kurzus, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, videók stb. a Vállalkozó tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlapon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, terjeszteni, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 1. Jelen ÁSZF-et Vállalkozó a megjelölt weboldalakon (www.metime24.hu; www.metime24.com) keresztül teszi közzé és elérhetővé .pdf formátumban úgy, hogy a Megrendelő  bármikor előhívhatja a tartalmát, így bármikor teljes egészében lementheti számítógépére vagy kinyomtathatja.

 1. A Vállalkozó szolgáltatásának megrendelésével termékeknek, kurzusoknak, információs termékeknek a megvásárlásával Megrendelő részéről a Vállalkozó által kínált szolgáltatás/termék jellemzőit megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. 

 1. A weboldalakon Barion bankkártyás fizetés működik, az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó által értékesített termékek és szolgáltatások elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Vállalkozó vagy egyéb személy jótállást nem vállal. 

 1. A Vállalkozó felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az általa megjelölt weboldalakon értékesített termékek és szolgáltatások természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Megrendelőt nem illeti meg. A sikeres megrendelést és fizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

 1. Vállalkozó a Megrendelővel a távollévők közötti kommunikációt e-mail útján teszi lehetővé, így Megrendelő a alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot a Vállalkozóval: info@website.hu

 1. A megjelölt weboldalak online és offline önismereti programokat, oktatóanyagokat és megvásárolható kurzusokat tartalmaznak, amelyek nem helyettesítik a képesített orvosi tanácsadást, orvosi kezelést, diagnózist, pszichoterápiát és kezelést, gyógyítást, orvosi sport rehabilitációt, gyógytornát. A weboldalon megjelenhetnek olyan hétköznapi kifejezések, amelyeket az előbb említett szakmák is használnak, ám ezek mindennaposak és közkeletűek, így ezeket körülményes lenne mellőzni a magyar nyelvű szövegírásból és kommunikációból. Amennyiben a Megrendelő valamilyen orvosi vagy pszichológiai problémában szenved, azonnal forduljon orvoshoz vagy más megfelelően képesített személyhez vagy szolgálathoz. A Megrendelő saját maga vállalja a felelősséget a saját testi- lelki-szellemi- belső folyamataiért. Amennyiben az ügyfél pszichiátriai kezelés alatt áll, vagy súlyos mozgásszervi, orvosi problémái vannak úgy csakis saját felelősségére használhatja az oktatóanyagokat, kurzusokat. Súlyos mentális probléma esetén, mozgásszervi elváltozás vagy orvosi probléma esetén minden esetben javasolt felkeresni (államilag elismert diplomával rendelkező) szakorvost, pszichológust vagy pszichiátert, még akkor is, ha más segítő erre nem hívja fel a figyelmet. A kurzusokat, és az azokban meglévő szöveges és videós anyagokat, leckéket mindenki saját felelősségére használja, a Vállalkozó és az adott előadó ezekért semmilyen felelősséget nem vállal. A kurzusokban megvásárolt tartalmak, bármilyen szöveges és videós leckék csupán ajánlások, iránymutatások és javaslatok. Megrendelők a kurzusok megvásárlásával elfogadják, hogy a Vállalkozó és az adott előadó nem vállal felelősséget azért, amennyiben az adott kurzus/program/termék a Megrendelő egészségére ártalmas vagy káros hatással van.

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

 1. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőket arról, hogy jelen ÁSZF érvényességi időszakában bekövetkező jogszabályi változások, illetőleg jogalkotás esetén jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani jogosult akként, hogy az új vagy megváltozott jogszabályok tartalmának az teljességében megfeleljen.

 1. A Vállalkozó garantálja, hogy az általa megkapott és feldolgozott adatokat az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeli, azok illetéktelenek birtokába nem kerülnek, jogtalan felhasználásuk megakadályozása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz a külön adatvédelmi szabályzataiban foglaltaknak megfelelően. 

ADATKEZELÉS:

A regisztrációhoz és vásárláshoz a Megrendelőnek el kell fogadnia az Adatkezelési Szabályzatot és Adatvédelmi Tájékoztatót is, valamint hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről (ideértve a direkt marketing üzenetek küldését is) az Adatkezelési Szabályzatban és az Adatvédelmi Tájékoztatóban lehet bővebben olvasni. A Megrendelő a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, az erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatja meg. A Megrendelő a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat, valamint Adatvédelmi Tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vállalkozó a Megrendelők által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Megrendelők hozzájárulnak, hogy:

 • adataikat a Vállalkozó nyilvántartsa a regisztrált Megrendelők nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából,
 • adataikat a Vállalkozó saját üzleti ajánlatainak kidolgozása céljából kezelje, 
 • a Vállalkozó részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

 1. Honlapunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Ügyfeleinkre kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

 1. a)Bejelentkezés és regisztráció:

A weboldalra bejelentkezni a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval lehetséges. Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím, jelszó. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy megadott adatait bejelentkezés után módosíthatja a „Fiókom” menüpontban. Amennyiben az Megrendelő már regisztrált a honlapon, de elfelejtette jelszavát, elegendő, ha az ˝Elfelejtett jelszó?˝ feliratra kattint, így a regisztrált e-mail címének megadása után a rendszer elküldi az új jelszót, ami módosítható a ˝Fiókom˝ menüpontban. A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt, valamint a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Szabályzatot, valamint Adatvédelmi Tájékoztatót a Megrendelő elfogadja. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indokolás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Megrendelő a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg. A Megrendelő bármikor jogosult írásban kérelmezni regisztrációjának törlését a honlapról (e-mail útján az info@website.hu e-mail címre küldve, vagy a “Fiókom” menüpontban).

 1. b)Szolgáltatások, kurzusok kiválasztása:

A honlap termék és szolgáltatás kínálata a Kurzusok menüpont alatt található. Bármely szolgáltatás, kurzus képére vagy címére  kattintva megjelenik az adott kurzus,  szolgáltatás adatlapja, ahol annak részletei láthatóak. Az adatlap tartalmazza a kurzus, szolgáltatás bruttó árát, rövid leírását, valamint részletesebb leírás, további hasznos információk, további képek, videók stb. találhatóak. A honlapunkon feltüntetett valamely szolgáltatásunk, kurzusunk akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybevételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell a Megrendelőnek megfizetnie. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlapon online megjelennek. A közölt árak mindenkor bruttó összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra. A kiválasztott kurzust, szolgáltatást kosárba tenni a ”Kosárba rakom” gombra történő kattintással lehetséges. Lekattintás után az aktuális kurzus vagy szolgáltatás a kosárba kerül, majd megjelenik a „Kosárba helyezve” felirat. Több termék vagy szolgáltatás kosárba történő behelyezésére is van lehetőség. A „KOSÁR” ikon a honlap menüsor végén található, a honlap bármely oldaláról elérhető és azonnal a kosár tartalmára lehet ugrani. A kosárban ekkor láthatóak a kiválasztott termékek és szolgáltatások, azok ára, mennyisége és összege. Törlés esetén megjelenik az „eltávolítva. Visszavonás?” szöveg. Ekkor még visszavonható a törlés a „Visszavonás” feliratra kattintva. További szolgáltatást a Kurzusok menüpontba  visszatérve lehet kiválasztani, és kosárba rakni.

 1. A rendelés elküldése

A fizetési szándék előtt a kosár tartalmát minden esetben frissíteni szükséges a „Kosár frissítése” gombra való kattintással, hogy a pontos megrendelésnek megfelelő összeg kerüljön megfizetésre. A frissítés sikeres végrehajtását követően a „Kosár frissítve” felirat jelenik meg. A „Kosár összesen” táblázat mutatja a termékekre vonatkozó részösszeget és szükség esetén a szállítás típusát és a szállítási díjat. A Megrendelő fizetési szándékát a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja. A pénztárban átnézhető és ellenőrizhető a rendelés tartalma. A honlapon regisztrált és/vagy visszatérő Megrendelő részére a „Kattints ide a bejelentkezéshez” linken keresztül történő bejelentkezést követően a rendszer automatikusan kitölti a „Számlázási adatok”-at. Amennyiben a Megrendelő nem regisztrált tag, úgy meg kell adnia a Számlázási adatokat – kötelezően kitöltve: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, utca, e-mail cím; legördülő listából kiválasztva: ország és megye mezőkbe jelöli. A pénztárban a következő fizetési módok közül lehet választani:
Közvetlen banki átutalás, fizetés Barionon és Paypalon keresztül. A Számlázási és szállítási adatokra vonatkozó mezők kitöltése és a fizetési opciók kiválasztása után a „Megrendelés elküldése” / „Tovább gomb megnyomását követően a kiválasztott fizetési módnak megfelelően a belépés a  fiókba történő bejelentkezéssel vagy bankkártya adatok megadásával a Barion bankkártyás fizetési felületen kerül lebonyolításra a fizetés.. A sikeres vásárlásról visszaigazoló e-mail és számlaértesítő kerül kiküldésre a Megrendelő részére. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Megrendelőknek. A folyamatot a Megrendelő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően Megrendelőnek lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. A Megrendelőink által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. 

 1. Fizetési információk:

A honlapban feltüntetett árak bruttó árak. A megrendelt termék, szolgáltatás kifizetésére az alábbi lehetőségek közül választhat a Megrendelő:  Közvetlen banki átutalás, fizetés Barionon és Paypalon keresztül

13) A Vállalkozó nem vállal felelősséget a honlap és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. A Vállalkozó minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a honlapot vírusok vagy kártevők támadják meg. A Vállalkozót nem terheli felelősség a Megrendelő által a honlap használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Megrendelő felelős saját hardver és szoftver eszközeinek megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a honlap használatára. A Megrendelőt terheli a számítógépe és az általa használt más elektronikus eszköz, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

14) Jelen ÁSZF 2020. 07.03. napjától hatályos.

Budapest, 2020. 07.03

Rólunk

A metime24 az önmagadra szentelt minőségi idő,amikor bármit csinálhatsz ami örömet jelent. Minden ami a személyes fejlődésed segíti hiszen mindannyiunknak a belső harmónia megteremtése a cél. Legyen az önfejlesztés, sport, egészséges táplálkozás, szépségápolás. Velünk hiteles előadók segítségével inspirálódhatsz, fejlődhetsz. Adj időt magadnak, magadra! Mert ez az idő feltölt energiával és segít, hogy jobban megismerd önmagad!
top